جلسه برنامه ریزی آموزشی سال 98 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات شهرستان گرگان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات شهرستان گرگان؛جلسه ای در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در خصوص برنامه ریزی آموزشی در سال 98 با حضور رئیس، کارکنان و مربیان این مرکز برگزار گردید.
کیانی رئيس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات گزارشي از وضعيت كارگاه هاي موجود و برنامه ریزی آموزشی در سال 98 به منظور هماهنگی و عملکرد مناسب همانند سال گذشته تاکید کردند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه کسب فصایل اخلاقی از مهم ترین توصیه های دینی ما است گفت : همه ما موظفیم با گشاده رویی و رعایت ادب واحترام کامل با همکاران و ارباب رجوع رفتار کنیم و جلب رضایت الهی را درهمه جوانب سرلوحه کار خود قرار دهیم .وی با تاکید بر اینکه باید همواره به مفاد منشور اخلاقی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور پایبند باشیم.مواردی همچنین مسئولیت پذیری،رعایت نظم وانضباط کاری وامانت داری دقت وسرعت عمل واجتناب از تبعیض دررسیدگی به امور مردم و راهنمایی واطلاع رسانی مناسب به ایشان را از شاخصه های اخلاق حرفه ای و اسلامی برشمرده و به شرح مصادیق آنها پرداخت.
در پایان همکاران نیز نکاتی پیرامون موضوع اخلاق حرفه ای مطرح کردن و تجربیات کاری خود را دراین باره بازگو نمودند.
 
تعداد بازدید کل :‌474
چهارشنبه 12 آذر سال 1399
مصادف با 1442/04/16 هجری قمری
مصادف با 2020/12/02 میلادی

: مناسبت امروز
- تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران