با مشارکت مرکز فناوری اطلاعات شهرستان گرگان؛ برگزاری جلسه اجرای دوره های مهارتی برای دانشجویان


به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات شهرستان گرگان، این جلسه در راستای اجرای تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای  با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشور با حضور معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، رئیس مرکز فناوری اطلاعات گرگان، رییس موسسه آموزش عالی لامعی گرگان و جمعی از مسئولین در محل  موسسه آموزش عالی لامعی برگزار گردید.

بنابراین گزارش، دراین جلسه با تاکید بر ارتقاء شایستگی های حرفه ای  دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات طرفین در اجرای دوره های مهارتی مقرر گردید:

1- دانشگاه مذکور ضمن انجام نیاز سنجی دانشجویان نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره های  آموزش در طول سال جاری  اقدام نماید.

2-از اساتید خبره دانشگاه در کنار مدرسان آموزش فنی وحرفه ای  بعنوان استادکاران مهارتی در اجرای دوره ها استفاده شود.

تعداد بازدید کل :‌516
دوشنبه 23 تیر سال 1399
مصادف با 1441/11/22 هجری قمری
مصادف با 2020/07/13 میلادی

: مناسبت امروز
-