دیدارییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری اطلاعات و ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خانه کارگر گرگان


به گزارش روبط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری اطلاعات گرگان  آقای کیانی رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری اطلاعات گرگان و آقای زنگانه  رییس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر گرگان با هم دیدار کردند.

بنابراین گزارش این دیدار به منظور افزایش تعاملات طرفین در راستای آموزش های مهارتی صورت گرفت .

در این جلسه مقرر گردید ، جهت معرفی مربی  بدون هزینه از جانب دانشگاه علمی وکاربردی جهت آموزش دانشجویان این دانشگاه در مرکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری اطلاعات گرگان هماهنگی لازم صورت پذیرد واستاندارهای آموزشی فنی وحرفه ای با سرفصل  دروس نظری وعملی رشته فناوری اطلاعات دانشگاه تطبیق خورد و در انتهای  دوره های آموزشی پس از انجام آزمون آنلاین گواهینامه مهارتی به آنان اعطا گردد .

همچنین مقرر گردید دانش جویان بتوانند دوره های کارآموزی خود را نیز در مرکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری اطلاعات گرگان طی کنند .

 
تعداد بازدید کل :‌699
دوشنبه 23 تیر سال 1399
مصادف با 1441/11/22 هجری قمری
مصادف با 2020/07/13 میلادی

: مناسبت امروز
-