دوره های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات گرگان

نام دوره

ساعت

 تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

56

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

112

طراحوآناليزسازه،باsap

120

طراحی و مدل سازی با autocad

60

طراح معماری با نرم افزار 3DMAX

160

طراحداخلمنازلمسكونيبا  3DHOME INTERIORS

56

برنامه نویس ASP.NET

90

CompTIA Network+

30

php

320

طراح مقدماتی صفحات WEB

90

اتوماسیون اداری درجه 2

104

برنامه نویس -- C# -- Windows Application

100

تكنسينپشتيبانيسيستمعاملكاربرانMS

272

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

240

کارور PREMIERE

48

برنامه نویس VB.NET درجه 1(WEB APP)

168

SQL Server برنامهنويس

340

کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access 

160

برنامه نویس (VB.NET( Windows Application

136

بازدید امروز :
2
بازدید کل :
964
چهارشنبه 12 آذر سال 1399
مصادف با 1442/04/16 هجری قمری
مصادف با 2020/12/02 میلادی

: مناسبت امروز
- تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران